Video hàng hội chợ thanh niên
Video dài hơn 2 phút, có cả cô giáo với thày dạy môn thí nghiệm Vật lý đến mua nữa,
xem video thấy mấy bạn gái lớp mình dễ thương ghê ^_^.
Năm sau mà tổ chức nữa mấy bạn đóng góp nhiệt tình nha .Add NewSearch
i love you () 08:27:06 27-04-2008

sao hem thấy tui
Only registered users can write comments!

Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved.